Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là gì và những kiến thức xoay quanh

Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là gì và những kiến thức xoay quanh

Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là gì và những kiến thức xoay quanh
Khái niệm doanh nghiệp tư nhân là gì và những kiến thức xoay quanh

Doanh nghiệp tư nhân wiki

Doanh nghiệp tư nhân hay còn được gọi công ty đóng, là doanh nghiệp thuộc sở hữu mà không phải của nhà nước (phi chính phủ).

Mô hình tổ chức của doanh nghiệp tư nhân gồm:

– Doanh nghiệp tư nhân (DNTN),

– Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH),

– Công ty cổ phần (trường hợp chưa niểm yết trên thị trường chứng khoán. Mà chỉ trao đổi, mua bán cổ phiếu riêng tư với nhau),

– Công ty hợp danh.

Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân. Tại sao phải thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Việc làm kinh tế tư nhân sẽ mang cho bạn nhiều lợi ích hơn, nếu bạn kinh doanh giỏi, bạn có thể mang về lợi nhuận cao hơn rất nhiều khi bạn làm trong một công ty nhà nước hay hợp tác góp vốn thành lập doanh nghiệp nhà nước. Hơn hết với các doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân, tổ chức (người chủ sở hữu của doanh nghiệp) được tự do hơn trong việc ra quyết định quản lí và điều hành doanh nghiệp so với doanh nghiệp nhà nước.

Bạn nên cân nhắc trước khi lựa chọn các loại hình trên DNTN, Công ty TNHH, Công ty CP, Công ty HD để thành lập doanh nghiệp tư nhân mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu điểm nhất định.

 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

Khi bạn thực hiện dịch vụ của luật NTV, chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn các vấn đề về việc chuẩn bị hồ sơ như thế nào để thành lập doanh nghiệp cho bạn. hơn hết chúng tôi sẽ trực tiếp soạn và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cần có của một bộ hồ sơ hợp lệ cho bạn.

 

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân lên Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Luật NTV sẽ thay mặt bạn thực hiện nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan đăng kí kinh doanh.

 

Bước 3: Nhận kết quả.

Cơ quan đăng kí kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp, làm việc với cơ quan đăng kí kinh doanh và các cơ quan có thẩm quyền.

 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Việc chuẩn bị hồ sơ tùy theo loại hình doanh nghiệp mà phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định Điều 20, 21, 22, 23 Luật doanh nghiệp 2014.

– DNTN: Hồ sơ thành lập quy định tại Điều 20, Luật doanh nghiệp 2014.

– Công ty TNHH: Hồ sơ thành lập quy định tại Điều 22, Luật doanh nghiệp 2014.

– Công ty hợp danh: Hồ sơ thành lập quy định tại Điều 21, Luật doanh nghiệp 2014.

– Công ty cổ phần: Hồ sơ thành lập quy định tại Điều 23, Luật doanh nghiệp 2014.

 

Cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh khi đủ các điều kiện:

– Ngành nghề đăng kí không bị cấm đầu tư kinh doanh.

– Người thành lập doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp (không thuộc các trường hợp của Khoản 2, Điều 18, Luật doanh nghiệp 2014.

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định Điều 38, 39, 40, 42 Của Luật doanh nghiệp 2014.

– Có hồ sơ đăng kí doanh nghiệp hợp lệ.

– Nộp đủ lệ phí đăng kí doanh nghiệp.

Ví dụ về doanh nghiệp tư nhân
Ví dụ về doanh nghiệp tư nhân

Trả lời

error: Content is protected !!