Cách lập kế hoạch seo và lên công việc hàng ngày

Khi làm seo hay bất kì công việc gì, bạn cần phải có kế hoạch và duy trì công việc hàng ngày. Như thế bạn sẽ đảm bảo được tiến độ công việc được đi theo đúng dự định. Bạn cần xác định mức độ ưu tiên cho từng loại công việc, lập kế hoạch cho mỗi giai đoạn để có thể mang đến bản kế hoạch hoàn chỉnh và áp dụng.

Cách lập kế hoạch seo và lên công việc hàng ngày

Trong thời gian tới mình sẽ phát triển hệ thống vệ tinh, kế hoạch vẫn là giảng dạy hướng dẫn học viên tự làm được seo. Cùng với đó là bỏ công sức xây dựng những trang web vệ tinh. Tức là mình vừa giảng dạy vừa phát triển hệ thống vệ tinh, làm seo đẩy mạnh thứ hạng trên tìm kiếm google.

Sau đó thì sao, vẫn phải làm tốt công việc để kịp tiến độ. Cùng với đó là bản kế hoạch cho hệ thống cvc, mình cần lên kế hoạch rõ ràng hơn. Kế hoạch theo tuần, phải lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết. Đảm bảo hiệu quả thật cao nếu không mình không thể quản lý hết công việc. Mức độ ưu tiên cũng cần phù hợp hơn. Kế hoạch trong tuần phát triển cvc, cần phải dựng được website hoàn chỉnh. Trên đó sẽ có giao diện hoàn chỉnh, bên cạnh việc xây dựng giao diện thì phải lập được bản từ khóa.

Xem cách phân tích đối thủ trong seo, bạn sẽ có được kế hoạch phù hợp hơn cho hệ thống của mình.

Mình vẫn nghĩ rằng nội dung trên web sẽ để ưu tiên sau, có thể phải xây dựng đồng thời với vệ tinh. Tức là hoàn thiện những công việc xây dựng hệ thống liên quan. Để có hệ thống thì cần làm 10 vệ tinh chính, mỗi vệ tinh lại có 2 web miễn phí để hỗ trợ. Quá trình làm việc này xây dựng khá mệt, mình nghĩ cần lên kế hoạch mới rõ ràng hơn cho việc phát triển.

Vai trò của cvc là tạo hệ thống cho những hệ thống khác, đó là nền tảng cho những môi trường phát triển. Thế nhưng định hướng chính của mình không phải là mãi làm hệ thống cho những hệ thống. Điều đó có nghĩa là tạo ra kế hoạch riêng cho một hệ thống. Kinh doanh online cần mang có hệ thống riêng mới phát triển được.

Chính vì vậy kế hoạch seo cần phải được ưu tiên, ta phải xác định được mục tiêu rõ ràng, điều ta mong muốn là gì, ta phát triển hệ thống ra sao đó là phụ thuộc vào việc định hướng từ ban đầu. Cần làm tốt giai đoạn này, không nên đặt quá nhiều lựa chọn dẫn tới việc phân tâm nhiều công việc. Cuối cùng việc nào cũng dang dở, chính vì thế hệ thống này cần có mối liên quan gắn kết chặt chẽ với sự phát triển lâu dài.

3 thoughts on “Cách lập kế hoạch seo và lên công việc hàng ngày

Trả lời

error: Content is protected !!