Các thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với Google Adsense

Các thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với google adsense mà các bạn cần tìm hiểu trước khi sử dụng hình thức này để thực hiện.

Các thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với Google Adsense

Các thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với google adsense

CPC

Là viết tắt của từ Cost Per Click,  số tiền bạn kiếm được mỗi khi người dùng click chuột vào quảng cáo AdSense của bạn. Một số người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn so với các nhà quảng cáo khác cho mỗi lần click chuột tùy vào thứ mà họ đang quảng cáo.

CPM

Thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với Google Adsense – CPM là viết tắt của từ “cost per 1000 impressions”, các nhà quảng cáo chạy quảng cáo CPM sẽ đặt giá cho mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị, chọn vị trí đặt quảng cáo cụ thể để hiển thị và trả tiền mỗi khi quảng cáo của họ xuất hiện.

Tham khảo thêm về seo nghĩa là gì vì seo và MMO hỗ trợ với nhau rất hiệu quả.

CTR

Được gọi là tỷ lệ click, tính bằng công thức:

CTR = Số lượt click chuột / số lần hiển thị, xem hoặc truy vấn.

Các thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với Google Adsense liên quan đến CTR là:

CTR của quảng cáo

Đối với quảng cáo tiêu chuẩn:

CTR của quảng cáo = Số lần nhấp / Số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ

CTR của trang

CTR của trang = Số lần nhấp / Số lượt xem trang

CTR truy vấn

CTR truy vấn = Nhấp chuột / Truy vấn

CTR yêu cầu quảng cáo

CTR yêu cầu quảng cáo = Số lần nhấp / Yêu cầu quảng cáo

RPM

Thuật ngữ thường dùng để kiếm tiền với Google Adsense – RPM là doanh thu cho mỗi 1000 lần hiển thị, RPM không thể hiện số tiền thực tế mà bạn kiếm được mà được tính như sau:

 RPM = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) x 1000

Đây là con số thường được sử dụng trong các chương trình quảng cáo và các bạn có thể thấy hữu ích khi so sánh doanh thu giữa các kênh khác nhau.

Các thuật ngữ thường dùng trong kiếm tiền với Google Adsense liên quan đến RPM:

RPM của trang

RPM của trang = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) x 1000

RPM được kết hợp

RPM được kết hợp = (Thu nhập ước tính / Yêu cầu được kết hợp) x 1000

RPM truy vấn

RPM truy vấn= (Thu nhập ước tính / Số lần truy vấn được báo cáo) x 1000

RPM yêu cầu quảng cáo

RPM yêu cầu quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số yêu cầu quảng cáo) x 1000

Bài viết đã chia sẻ những kiến thức về các thuật ngữ thường dùng khi kiếm tiền với google adsense để các bạn nắm rõ hơn về hình thức này. Bạn có thể xem thêm về cách làm từ khóa lên top google để seo được tốt hơn.

Trả lời

error: Content is protected !!