Cây bạn bè của FutureNet (Friends Tree – hay còn gọi là cây ma trận) có vẻ hơi phức tạp và khó hiểu đối với người mới tham gia.

Để thành công với FutureNet, trước hết bạn cần hiểu rõ về cây bạn bè này, thực ra cũng đơn giản thôi.

FutureNet xây dựng một hệ thống cây bạn bè theo mô hình 3×10, có nghĩa là bạn có thể tuyển dụng 3 người bạn ở level đầu tiên của bạn và mỗi người trong số họ lại có thể có 3 người ở level đầu tiên của họ và cứ như vậy cho tới 10 level.

Level 1 có 3 người, level 2 có 3×3 = 9 người, level 3 có 3x3x3 = 27 người,… như vậy mỗi cây bạn bè 10 level sẽ có tối đa 310 = 59.049 người.

thu nhập tối đa bạn có thể nhận được từ cây ma trận bạn bè Futurenet

Lưu ý, những người do chính bạn mời vào cây bạn bè được gọi là F1, và FutureNet không hạn chế số lượng F1 của bạn, bạn có càng nhiều F1 càng tốt, vì bạn sẽ kiếm được từ 20-50% hoa hồng từ tổng thu nhập của F1.

Bạn chỉ có thể kiếm được thu nhập trong một cây bạn bè cụ thể nếu bạn đã mua cây bạn bè đó và tất cả các cây bạn bè trước đó. Tức là bạn cần mở từng cây bạn bè một, lần lượt từ nhỏ tới lớn.

Chẳng hạn, để kiếm được tiền trong cây bạn bè 100$, bạn phải mua nó và 3 cây bạn bè trước đó, tổng cộng là 185$.

mua cấp member

Ví dụ về một cây ma trận (cây bạn bè):

Bạn giới thiệu cho A về FutureNet và anh ấy cũng mua ma trận 10$ (Member). Bạn sẽ thấy A xuất hiện trong ma trận này và bạn sẽ kiếm được hoa hồng 0,5$ (5% của 10$).

Bạn giới thiệu được thêm bạn B cũng mua ma trận 10$, bạn cũng sẽ thấy B xuất hiện trong ma trận này và bạn sẽ kiếm được hoa hồng 0,5$.

B quyết định mua gói ma trận 25$ (Basic) và gói ma trận 50$ (Gold), do bạn chưa mua các ma trận này nên không nhận được hoa hồng từ B.

Sau đó bạn quyết định mua các gói ma trận 25$ (Basic), ma trận 50$ (Gold) và 100$ (Exclusive). Do bạn mua các ma trận này sau B nên bạn sẽ không thấy B xuất hiện trong các ma trận này.

A quyết định cũng mua ma trận 25$, lúc này bạn sẽ kiếm được hoa hồng 1,25$ (5% của 25$) và bạn sẽ thấy A xuất hiện trong ma trận này.

Nếu lúc này B mua gói ma trận 100$ (Exclusive) thì bạn sẽ thấy B xuất hiện trong ma trận này do bạn đã mua ma trận này trước đó và bạn sẽ kiếm được hoa hồng là 5$.

Tràn bạn bè (Ref) là như thế nào

tràn ma trận bạn bè

Tiếp theo tôi sẽ nói về việc tràn cây ma trận bạn bè (ref) từ tuyến trên xuống. Nếu bạn đã mua gói ma trận nào rồi thì bạn sẽ được tràn bàn bè (ref) ở ma trận đó. Ví dụ, bạn đã mua các gói ma trận 10$ (Member), 25$ (Basic), 50$ (Gold) và 100$ (Exclusive) thì:

–   Khi tuyến trên của bạn tuyển được ref đầu tư gói ma trận 10$ (Member) sẽ rơi vào ma trận 10$ tương ứng của bạn.

–  Khi tuyến trên của bạn tuyển được ref đầu tư gói ma trận 25$ (Basic) sẽ rơi vào ma trận 25$ tương ứng của bạn.

–  Khi tuyến trên của bạn tuyển được ref đầu tư gói ma trận 500$ (Sapphire) sẽ KHÔNG rơi vào ma trận của bạn do bạn chưa mua gói ma trận này.

Vì vậy, để được tối ưu hóa thu nhập khi tham gia ma trận của FutureNet, bạn nên mua ngay ma trận cao nhất có thể, vì ma trận càng cao thì cơ hội kiếm tiền với FutureNet càng lớn.

Chúc bạn thành công.

Trả lời

error: Content is protected !!